ACTIE

 

26 OKTOBER 2012

Meer afdankingen, werkloosheid en armoede. Is meer activering nog een oplossing?

Nu vrijdag 26 oktober organiseren de ‘Lege Portemonnees’ i.s.m. het Netwerk Tegen Armoede en Hogent een studiedag en debat: ‘Activering zoals het is… (over)leven op de arbeidsmarkt’


Centrale vraag: "Wat heeft 15 jaar activeringsbeleid opgeleverd?"

Waarom nu?

  • In november zullen de uitkeringen van heel wat werklozen aanzienlijk verlagen. De degressiviteit treedt dan in voege. Het Netwerk Tegen Armoede stapt daarom naar de Raad van State, want heel wat gezinnen zullen onder de armoedegrens terechtkomen. Lagere uitkeringen = stijgende armoede.
  • Tegelijkertijd staan door de sluiting van Ford Genk tot 10.000 banen op de helling. Een Vlaamse krant becijferde voor september een jobverlies van 1.350 jobs.

 

Deelnemers?
Een kritisch publiek van 180 arbeidsmarktexperten, professionelen en werkzoekenden gaat op zoek naar alternatieven.

Diverse thema’s:
Onbetaalde arbeid, misbruik in de interimsector,de commercialisering van de arbeidsmarktbegeleiding, druk op vrije studie- en beroepskeuze, activering van mensen in armoede, de onzichtbaren van de arbeidsmark, werk zoeken boven de vijftig, de stigmatisering van werklozen.

Waarom kritiek?

  • Er zijn vandaag in Vlaanderen volgens de cijfers van VDAB meer werkzoekenden dan in 2000.
  • Mensen zonder werk zijn steeds meer een mikpunt van onterechte vooroordelen en toenemende uitsluiting. Een haatgroep op Facebook haalden eind 2011 meer dan 11.000 leden.
  • Uit onderzoek van Johannes Spinnewijn (LSE) blijkt dat dat hoe lager het inkomen van werklozen is, hoe lager hun kans om aan werk te geraken. Toch dalen de uitkeringen…
  • De grip van commerciële actoren (zoals interimkantoren) op de arbeidsmarkt is te groot geworden. Voor hen gaat het over geld, maar de kwaliteit van de toeleiding naar werkgevers daalt en de druk op de werkzoekenden stijgt.

 

Wanneer?
Vrijdag 26 oktober 2012 van 9u30 tot 17 uur

debat van 15 uur  tot 16u30 met:
Marc De Vos (Itinera Institute),
Dr. Walter Van Trier (Universiteit Gent),
Henk Termote (Steunpunt Armoedebestrijding),
Peter Mertens (“Hoe durven ze?”), 
Jean-Marie Debaene (Vlaams ABVV) en
Chris Serroyen (Studiedienst ACV)  

Waar?
HoGent Campus Schoonmeersen, gebouw B, hoofdingang.

 

Contact?

Algemeen:  Stephanie Staiesse > mail@legeportemonnees.be / 0488 90 30 54

Actie Raad van State: Samira Castermans > samita.castermans@netwerktegenarmoede.be / 0486 78 04 83

 

Doen!