ACTIE

 

03 MAART 2011

Actie ABVV Oost-Vlaanderen 4 maart

Ook na de aanpassing en verbetering door de Regering blijft het ontwerp van interprofessioneel akkoord ruim onvoldoende!

De tekst die de Regering voorstelt, komt tegemoet aan sommige eisen van het ABVV. Toch is deze vooruitgang onvoldoende.

Aan de belangrijke eis van het ABVV tot verhoging van de koopkracht wordt niet voldaan. De maximummarge van 0,3% komt neer op een loonsverhoging van € 2,5 per maand en dat terwijl in verschillende sectoren bedrijven weer volop winst maken.

Het ABVV wil in de sectoren vrije loononderhandelingen kunnen opstarten.

Een andere punt van kritiek is dat de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut te weinig vooruitgang biedt voor de arbeiders.Het regeringsvoorstel bevat tevens onaanvaardbare achteruitgang voor de bedienden.

Op politiek vlak wordt een soberheidsbegroting voorbereid die de kleine inkomens dreigt te treffen.

 

Het ABVV is ook verontrust over de druk van Europa die opgevoerd wordt en een bedreiging vormt voor onze automatische indexering.

Het ABVV verzet zich tegen het beleid van sociale afbraak dat wordt voorbereid!

Na de succesvolle militantenconcentratie van vorige week vrijdag roept het ABVV in Oost-Vlaanderen op tot deelname aan de nationale actiedag.

In alle sectoren zullen acties gevoerd worden die tot doel hebben om de werknemers te informeren en te sensibiliseren over de inzet van onze strijd. Het is tevens de bedoeling om de druk op te voeren op de regering en het patronaat, dat van geen nieuwe interprofessionele onderhandelingen over onze punten van kritiek wil weten.

Deze acties zullen de vorm aannemen van een 24 urenstaking zoals dit ondermeer het geval is in de metaalsector, tot werkonderbrekingen en sensibiliseringsacties gericht op een breder publiek.

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn om 05.00 uur (’s morgens) aan de Industriezone III te 9320 Erembodegem waar aan alle toegangswegen een pamflettenactie gevoerd zal worden. U kan daar ook een interview hebben met Rudy De Leeuw, federaal voorzitter van het ABVV, die van 05.00 tot 6.30 uur het stakerspiket aan het bedrijf TEKNI-PLEX zal versterken.

Om 10.30 uur verzamelen actievoerders uit gans de provincie op het Sint-Pietersplein te Gent. Om 11 uur start een betoging met een tussenstop op de Kouter, waar ondermeer Eddy Van Lancker, federaal secretaris van het ABVV, het woord zal voeren. De betoging wordt ontbonden op het St. Pietersplein.

Op het Sint-Pietersplein ontvangen wij vanaf 10.30 uur de pers aan de ABVV-tent. Eddy Van Lancker, federaal secretaris zal daar ter beschikking zijn voor een interview.