ACTIE

 

26 OKTOBER 2012

Activering zoals het is... (over)leven op de arbeidsmarkt

De Lege Portemonnees nodigen uit:

hoofd

Op de vooravond van de invoering van de degressieve werkloosheidsuitkeringen organiseert de Lege Portemonnees i.s.m. het Netwerk tegen Armoede en departement Mens en Welzijn van HoGent een trefdag rond activering.

Op deze trefdag nodigen we niet enkel professionelen van het arbeidsmarktgebeuren, maar ook syndicalisten, maatschappelijk werkers, langdurige werklozen, mensen in armoede, studenten,… uit om enkele trends binnen activering kritisch tegen het licht te houden. We vertrekken vanuit praktijkervaringen van de deelnemers om analysen en goede voorbeelden uit te wisselen. Op het einde van deze dag willen we komen tot een aantal concrete initiatieven.

Wanneer?  
Op vrijdag 26 oktober 2012 van 9u30 tot 17 uur

Waar? 
HoGent, Campus Schoonmeersen, gebouw B, hoofdingang.

Kostprijs: 
Er kan niet meer ingeschreven worden voor de werkgroepen in de voor- en namiddag.
Er is nog wel nog voldoende plaats voor het debat in de namiddag  in het grote auditorium gebouw D.  Programma debat zie onderaan deze pagina

LP                      hogent                        Netwerk

Dagprogramma: 
09u30 - 10u00 Onthaal met koffie
10u00 - 10u45 Welkomstwoord en inleiding
11u00 - 12u30 Werkgroep I
12u30 - 13u15 Middagpauze met broodjes en standenmarkt
13u15 - 14u45 Werkgroep II
14u45 - 15u00 Koffiepauze
15u00 - 16u30 Debat "Wat is er na 15 jaar activering bereikt?"
16u30 - 17u00 Receptie

 

Inschrijven:

De deelname aan de werkgroepen is VOLZET!

 

Uitwisseling en interactie: werkgroepen

Elke werkgroep wordt ingeleid door 1 of 2 sprekers en heeft als doel om een interactieve en boeiende discussie tot stand te brengen tussen de verschillende deelnemers. Daarom is er een limiet van 30 deelnemers per werkgroep. Als deelnemer kies je voor 1 groep in de voormiddag en 1 groep in de namiddag.

Werkgroepen I (voormiddag)

 1. Onzeker werk: interim-arbeid
  Uitzendwerk is in opmars. Ondanks het precair karakter ervan, wordt interim-arbeid gepromoot als een goede opstap naar vast werk voor jongeren en kansengroepen. Maar is dat zo? Bovendien wordt regelmatig misbruik en discriminatie gemeld in de uitzendsector. Komen alle uitzendkrachten deze wantoestanden vroeger of later tegen, of is het toch eerder een uitzondering op de regel? En wat met de reguliere werknemer, welke impact heeft de opmars van uitzendwerk op reguliere tewerkstelling?

 2. Van schoolbank naar werkbank. Over vrije studie- en beroepskeuze
  Hoe vrij kunnen jongeren hun studie en/of beroepskeuze nog kiezen? Schoolverlaters krijgen steeds minder tijd om een job te zoeken die aansluit bij hun diploma of interesses. Met de regelmaat van de klok gaan er stemmen op om studierichtingen waarnaar weinig vraag is op de arbeidsmarkt duurder te maken, te hervormen of zelfs af te schaffen. Is de druk van de economie op het onderwijs niet stilaan te groot aan het worden?

 3. De comeback van de onbetaalde arbeid
  Er duiken steeds meer en steeds vaker vormen van onbetaalde arbeid op. Dat is relatief nieuw, zeker voor België. Arbeidszorg voor arbeidsgehandicapten, stages voor jongeren, klussen voor leefloners, vrijwilligerswerk in het algemeen,… Vaak gaat dit hand in hand met de plichten die aan activering vast hangen.

 4. Wie begeleidt de werkzoekende? Over activering & uitbesteding
  Door het uitbestedingsbeleid van VDAB (tenders) is de begeleiding van werkzoekenden aan het commercialiseren. Bij Randstad of Tempo-team moeten maatschappelijk assistenten in de eerste plaats hun streefcijfers halen. De “derden sector” staat onder druk en de VDAB verliest zelf heel wat capaciteit en expertise. Leiden tenders tot meer kwaliteit voor minder geld? Of betalen we tientallen miljoenen voor bedenkelijke dienstverlening?

Werkgroepen II (namiddag)

 1. Onzichtbaar op de arbeidsmarkt, onbeschermd aan het werk
  Heel af en toe halen ze de actualiteit: mensen zonder wettig verblijf die ‘s nachts Quick restaurants opkuisen. Oost-Europeanen die ook ’s nachts onder het minimumloon het Brussels Centraal station schoonmaken. Mensen die slecht of onbeschermd en vaak onzichtbaar aan de slag zijn. Wat is hun rol en hun impact op de arbeidsmarkt? Wat kan er gedaan worden om deze vormen van uitbuiting te counteren?

 2. Werk en welzijn. Activering in het kwadraat?
  Het besef groeit dat de klassieke trajectbegeleiding -de snelste weg naar werk- niet werkt voor mensen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. VDAB experimenteert daarom met alternatieve trajecten zoals W², waarbij naast werk ook oog is voor welzijn. Maar
  Wie is het best geplaatst om het welzijnsluik te verzorgen? Verhoogt dit de slaagkansen van activering? Dreigt welzijn in functie van de activering te staan?’

 3. Spreken over werk, werkloosheid en uitsluiting. Het activeringsdiscours onder de loep.
  Met de komst van de ‘actieve welvaartsstaat’ is er niet alleen een grondige wijziging gekomen in het beleid rond werk en werkloosheid. Er is ook een nieuwe woordenschat ontstaan om te spreken over deze thematiek. Leefloon (bestaansminimum), niet-werkende werkzoekenden (werklozen), arbeidsgehandicapt … zijn maar enkele voorbeelden. Deze termen zijn vanuit Europa ons taalgebruik binnengeslopen. Dit nieuwe discours focust op de ‘inzetbaarheid’ van de burger.
  Stellen deze woorden ons nog in staat om over de structurele oorzaken van werkloosheid te praten? Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe taal voor het beleid en de individuele werknemer/werkzoekende?

 4. Aan de slag boven de vijftig. Een hele uitdaging…
  Als het van Europa afhangt, werken we binnenkort allemaal tot 67 jaar of langer. Ondertussen lijkt het haast onbegonnen werk om als vijftiger een job te vinden. Het werk volhouden is vaak ook geen gemakkelijk opdracht. En wat met de volgende paradox: succesvolle maatregelen om ouderen aan de slag te houden (zoals ADV-dagen in de zorgsector), houden werkgevers tegen om ze aan te werven. Een hele uitdaging dus.

 

Debat: “Wat is er na 15 jaar activering bereikt?” 

Tijdens het slotdebat schotelen we een aantal politici, wetenschappers, syndicalisten en vertegenwoordigers van een werknemersorganisatie 3 vragen rond het activeringsbeleid van de laatste 15 jaar voor.

 1. Helpt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen meer mensen aan het werk of duwt het hen richting armoede? 
 2. Gaan activering en precarisering hand in hand? 
 3. Kunnen we na 15 jaar activering zeggen dat het beleid werkt?


Volgende sprekers hebben bevestigd aanwezig te zijn op het debat:

 • Marc De Vos ( Directeur Itinera Institute) 
 • Dr. Walter Van Trier ( Vakgroep Sociale Economie – Universiteit Gent) 
 • Henk Termote ( Medewerker arbeid van het Steunpunt Armoedebestrijding) 
 • Peter Mertens ( Auteur “Hoe durven ze?” – woordvoerder PVDA) 
 • Jean-Marie Debaene ( Directeur Studiedienst Vlaams ABVV) 
 • Chris Serroyen (Hoofd Studiedienst ACV)  
 • Moderator: Luc De Droogh (docent Hogent – departement Mens en Welzijn)  

 

(*) "De Lege Portemonnees" is een netwerk van individuen en organisaties dat niet langer machteloos wil toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Via maandelijkse groepsbijeenkomsten en diverse acties komen ze op voor waardig werk en een menswaardig inkomen, voor iedereen. De Lege Portemonnees is een samenwerking tussen: Samenlevingsopbouw Gent vzw, vzw Vorming en Actie voor werklozen – ABVV Oost-Vlaanderen, Surplus-ACV–Gent-Eeklo, De Werkwijzer vzw– Eeklo, KAJ-Gent (interimactie) en de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw.

sog

 

abvv

werkwijzer ACV