ACTIE

 

21 NOVEMBER 2014

“Activering zoals het is… (over)leven op de arbeidsmarkt”- deel 2

Eind 2012 organiseerde De Lege Portemonnees op de vooravond van de invoering van de degressieve werkloosheiduitkeringen een eerste trefdag “Activering zoals het is…(overleven op de arbeidsmarkt”. Op deze trefdag konden professionele van het arbeidsmarktgebeuren, maar ook syndicalisten, maatschappelijk werkers, langdurige werklozen, mensen in armoede, studenten… in gesprek gaan en enkele trends binnen activering kritisch tegen het licht te houden. Een weerslag van deze trefdag vindt u hier: trefboek-lege-portemonnees.pdf

Twee jaar later duiken een aantal nieuwe tendensen op die we graag met een brede groep kritisch bespreken. We vertrekken vanuit praktijkervaringen van de deelnemers om analysen en goede voorbeelden uit te wisselen. Op het einde van deze trefdag willen we komen tot een aantal concrete initiatieven.

Deze trefdag wordt georganiseerd ism het departement Mens en Welzijn van HoGent.

Wanneer? Op vrijdag 21 november van 9u30  tot 16 uur
Waar? Hogent, gebouw B, Campus Schoonmeersen (Voskenslaan 270, 9000 Gent)

Kostprijs:  20 euro (werkende) of  5 euro (niet-werkenden, studenten)
(koffiepauzes, broodje tijdens de middag en receptie zijn in deze prijs inbegrepen).
Betalingen dienen te gebeuren voor woensdag 19 november op rekeningnummer 
BE86 0011 6719 63 50 van Samenlevingsopbouw Gent vzw (Blaisantvest70, 9000 Gent) , met vermelding van “ <uw naam> Trefdag 21 november”. Hier vindt u de een inschrijvingsformulier.

Inschrijving: schrijf je hier in voor onze trefdag.

Dagprogramma:

9u30 - 10 u

Onthaal met koffie

10 u  – 10u20

Welkomstwoord en inleiding

10u30 – 12u30

Werkgroep I

12u30 – 13u20

--- middagpauze met broodjes

13u30 – 15u00

Werkgroep II

15u10-15u30

Uitleiding

15u30-16u30

Receptie


Uitwisseling en interactie binnen de  werkgroepen optimaliseren

Dit jaar kozen we ervoor om naar aanleiding van de evaluatie van 2012 per werkgroep concreet aan te duiden wat de deelnemers kunnen verwachten: een lezing of presentatie, een debat van voor- en tegenstaanders, een informatievergadering, een interactieve zoektocht naar actiemethodes, een inspiratiemoment, een intervisie,…
Ook staat er steeds vermeld voor wie deze werkgroep eigenlijk bedoelt is: iedereen, enkel specifieke groepen, professionelen van de arbeidsmarkt, experts binnen een bepaald thema.

We hopen dat op deze manier iedereen de juiste keuze kan maken. Elke deelnemer kan 2 werkgroepen kiezen (1 in de voormiddag en 1 in de namiddag)

Per werkgroep is er een limiet van 25 plaatsen, voor elke intervisie-sessies is er plaats voor maximaal 8 deelnemers. Via de online-inschrijving vindt u steeds het aantal  beschikbare plaatsen. Let op vol = vol!

Achtergrondinformatie ter voorbereiding en inspiratie voor gesprek

Vanaf november zal op onze website www.legeportemonnees.be regelmatig inhoudelijke informatie of een opiniestuk rond de thema’s van de werkgroepen verschijnen. Deelnemers zijn vrij die op voorhand te lezen ter voorbereiden op de discussies in de werkgroep.
Enkel voor de intervisies vragen we de deelnemers expliciet de tekst “Sociaal Werker in activeringsland. Tot daar en niet verder” te lezen.  De volledige tekst is hier terug te vinden: at390549dswi6hn.pdf


Werkgroepen I (voormiddag)

Een 30-uren-week voor iedereen, een win-win voor werknemers en werklozen?
Recent lanceerde Femma het controversiële pleidooi voor arbeidsduurvermindering. In tijden van meer en langer werken, pleitte Femma voor een ‘nieuwe voltijds’, dat slechts 30 uren per week telt. Jeroen Lievens en Ilse De Vooght, beide stafmedewerkers van Femma argumenteren waarom arbeidsduurvermindering een oplossing kan zijn voor een aantal uitdagingen waarmee werknemers op onze arbeidsmarkt geconfronteerd worden. Daarna laten we Stephen Bouquin( gewoon hoogleraar arbeidssociologie aan de universiteit van Evry-Parisud)aan het woord rond hoe de kortere werkweek niet alleen werknemers kan ondersteunen in hun tewerkstelling maar ook een oplossing kan zijn voor het structureel werkloosheidsprobleem.   

Genre: Informatieve werkgroep
Wie: iedereen
maximaal aantal deelnemers: 25

Is verplicht gemeenschapswerk gelijk aan dwangarbeid? Lessen uit Nederland

Er duiken steeds meer en steeds vaker vormen van onbetaalde arbeid op: arbeidszorg voor arbeidsgehandicapten, onbetaalde stages na de studies voor jongeren, klussen voor leefloners, vrijwilligerswerk in het algemeen,… Vaak gaat dit hand in hand met de plichten die aan activering vasthangen.
Piet van der Lende  voorzitter van de Bijstandbond uit Amsterdam geeft een toelichting over de situatie in Nederland en de opbouw van het actiecomité “dwangarbeidNee!”. Na 2 jaar campagne voeren boekte ze een succes in Amsterdam, nu nog de rest van Nederland. http://www.bijstandsbond.org/
Ondertussen hoort men ook meer en meer stemmen om in ons land een gelijkaardig systeem van “gemeenschapswerk” of “verplicht vrijwilligerswerk” te lanceren.
Daarna belichten we in de mate van het mogelijke de situatie in België.

Na beide inleidingen volgt een gesprek met de deelnemers rond deze evolutie en of de opbouw van een Belgische campagne tegen gemeenschapswerk noodzakelijk is.

Genre: Interactieve werkgroep
Wie: iedereen
maximaal aantal deelnemers: 25

Hoe is het om als jongere op de arbeidsmarkt te komen?
Deze werkgroep wordt afgelast, wegens te weinig inschrijvingen.
In het voorjaar 2015 hernemen echter het thema van jeugdwerkloosheid in kader van het traject "De Kracht van 25-"

 

VDAB optimaliseert: werklozen in de uitverkoop?
De 6de staatshervorming heeft heel wat effecten op de arbeidsmarkt. Zo staat er van alles op til voor PWA, dienstencheques, gesco's, artikel 60. Maar ook VDAB kreeg extra taken toebedeeld. Ze zijn nu regisseur geworden en krijgen de controle van werklozen in hun bakje. De organisatie verandert en ze moeten meer en meer beroep doen op (tender)partners. Deze keer moet VDAB niet extra besparingen, maar de gevolgen van de besparingsronde van 2012 zijn nog voelbaar (minder personeelsleden, optimalisatie van de werkwinkels,digitale dienstverlening,...).
Naar ons gevoel vloeit de kennis over het begeleiden van werkzoekenden meer een meer weg. Ook zitten wij met vragen over de solidariteit tussen VDAB- en tenderbegeleiders. Is de ethiek van een sociaal werker wel strookbaar met begeleidingscontrole en wat zijn de gevolgen voor medewerkers (VDAB/tenders) en werkzoekenden?
In deze boeiende workshop komen verschillende meningen aanbod. Het wordt een uitdaging om te luisteren naar elkaar.

Genre: debat met voor- en tegenstanders en interactie vanuit publiek
Wie: beroepskrachten van arbeidsmarkt (VDAB, RVA, tenders, GSIW,  OCMW, …)
Maximaal aantal deelnemers: 25

Intervisie: “Sociaal Werker in activeringsland”
Intervisie over de tweestrijd van sociaal werk in het landschap van het activeringsbeleid tussen de dienstverlening aan en het controleren van de werkzoekenden. 

Ter inleiding wordt aan de deelnemers gevraagd dit artikel op voorhand te lezen: de-sociaal-werker-in-activeringsland
Deze intervisiemomenten worden begeleid door docenten van de vakgroep Sociaal Werk van faculteit Mens en Welzijn van HoGent.

Genre: intervisie
Wie: beroepskrachten van arbeidsmarkt, basiswerkers, groepswerkers, studenten,…kortom sociaal werkers die met deze problematiek worden geconfronteerd.
maximaal aantal deelnemers: 16 (verspreid over 2 groepen)

 

Werkgroepen II (namiddag)

“De kracht van 50+”
“Genoeg!” een groep werklozen binnen De Lege Portemonnees legde in 2013-2014 een traject af, waarbij ze andere werkloze 50+-ers  interviewden. Het geheel bundelde ze in
16 verhalen in “de kracht van 50+” dat in februari 2014 werd uitgebracht.
Daarna trokken ze met hun bevindingen naar een aantal andere groepen om af te toetsen of het wel klopte.
Tijdens deze werkgroep presenteert de projectgroep zelf hun traject en bevindingen.

Genre: presentatie
Wie: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25

Met jongeren aan de slag: wat werkt wel of niet?
Deze werkgroep wordt afgelast wegen te weinig inschrijvingen. Het thema van jeugdwerkloosheid behandelen we verder in het voorjaar 2015 in kader van het traject "De Kracht van -25"

Is het verlagen van de loonlasten een oplossing tegen werkloosheid? Activeer de werkgevers!
Het laatste jaar was het debat rond het verlagen van de loonlasten niet meer weg te slaan uit de media. Maar is dit wel zo?
Ondertussen worden de diverse besparingsmaatregelen duidelijk, zal dit alles op middenlange termijn leiden tot meer jobs? Zijn er andere alternatieven?
Wat met een andere fiscaliteit en een basisinkomen?

Genre: informatieve uitwisseling
Wie: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25

Werk & Welzijn, hand in hand.
Niet iedereen is zo maar te activeren naar werk. Bij sommige werkzoekenden is de afstand tot de arbeidsmarkt zo groot, reiken de problemen veel verder dan alleen maar werkloos zijn, dat activering alleen maar succes kan oogsten, als het een integrale begeleiding omvat, waar zowel ondersteuning geboden op vlak van werk als welzijn. OCMW’s doen dit al langer, nu tracht de Vlaamse regering dit met het werk- en zorgdecreet voor alle kwetsbare werkzoekenden te realiseren. Welke kansen biedt het? Waar liggen valkuilen. 
Peter Cousaert, stafmedewerker bij VVSG en expert in lokaal werkgelegenheids- en activeringsbeleid, geeft een inleiding over de OCMW’s en hun (tot voor kort) unieke positie om mensen te activeren vanuit een geintegreerde werk- en welzijnsaanpak. Het biedt kansen, tegelijkertijd wijst hij ook op de valkuilen. Vervolgens werpt hij kort zijn licht op het werk- en zorgdecreet, in welke mate laat het de brede welzijnssector toe om zoals de OCMW’s een integrale activeringsaanpak aan te bieden? Na deze inleiding is het aan de deelnemers om hierover verder uit te wisselen.

Genre: informatief
Wie: iedereen
Maximaal aantal deelnemers: 25

Intervisie: “Sociaal Werker in activeringsland”
Deze intervisie zal enkel in de voormiddag georganiseerd worden, wegens teweinig inschrijvingen voor de namiddag-sessie.

 

Schrijf je hier in op voor deze trefdag:

Nu Inschrijven

 

Meer info mail@legeportemonnees.be of www.legeportemonnees.be

 

(*)‘De Lege Portemonnees’ is een netwerk van individuen en organisaties dat niet langer machteloos wil toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Via maandelijkse bijeenkomsten en diverse acties komen we op voor waardig werk en een menswaardig inkomen, voor iedereen. De Lege Portemonnees is een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Gent vzw, Vorming en Actie voor werklozen – ABVV Oost-Vlaanderen en Surplus- ACV Gent-Eeklo